pysiaczek

12 tekstów – auto­rem jest py­sia­czek.

"...Człowiek poz­na­je dru­giego człowieka, czu­je się szczęśli­wy, kocha go...ale nad­chodzi dzień, w którym MU­SI wszys­tko za­pom­nieć- na­wet te­go, ko­go tak bar­dzo kochał..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 marca 2012, 09:20

"Dzień po dniu poz­naję Cię na no­wo...i uczę się Miłości do Ciebie!" 

myśl • 25 marca 2012, 12:45

"...jes­teś tyl­ko marze­niem,jes­teś tyl­ko moim snem a jed­nak czuję,że jes­teś ważny i tak bar­dzo Kocham Cię!!!" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 marca 2012, 21:04

"Chwyć tyl­ko moją dłoń...Po­każę Ci jak wiel­ka jest mo­ja Miłość...może w końcu uwie­rzysz i zostaniesz..." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2012, 09:17

"...a jeśli kiedyś spot­kam Cię,spoj­rzę głębo­ko w oczy Twe. I może w końcu zauważysz,że...Kocham Cię!!!" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 marca 2012, 13:14

"...Jes­tem...bo Ty jes­teś.Żyję...bo Ty żyjesz...Kocham...choć Ty nie kochasz..." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 marca 2012, 08:37

" Ko­biecie CZĘSTO nie chodzi o sex...a mężczyźni RZAD­KO pot­ra­fią dać coś in­ne­go niż sex..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2012, 17:17

"...a ja i tak Cię Kocham...pragnę być z Tobą,przy­tulać Cię i całować Two­je us­ta...nic więcej się nie liczy!" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 marca 2012, 16:59

"Miłości mo­ja...wiem,że to niemożli­we abym była Twoja..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 marca 2012, 15:48

"Każde Two­je spoj­rze­nie,każdy uśmiech i każde słowo-to ko­lej­ny powód by żyć...i cze­kać na dzień w kórym weźmiesz mnie w ramiona." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2012, 21:02

pysiaczek

" Żyję bo Kocham..."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pysiaczek

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność